Akvizice

Firmu Princip koupila společnost W.A.G. payment solutions

Od poloviny února 2017 je společnost Princip součástí mezinárodní firmy W.A.G. payment solutions, která patří mezi šest největších evropských poskytovatelů platebních řešení pro silniční mobilitu. Více se o této společnosti můžete dozvědět na www.eurowag.com

Správa