Profil společnosti

Princip a.s. je v Praze sídlící společnost, založená v roce 1991, zabývající se vývojem elektroniky s důrazem na nové technologie. Cílem společnosti je spojovat ve svých produktech vyspělá řešení z oblasti elektroniky, softwarového inženýrství a aplikované matematiky. Jejím hlavním produktem jsou GPS/GPRS jednotky pro správu vozového parku.
V únoru 2017 se firma Princip stala součástí mezinárodní společnosti W.A.G. payment solutions, která patří mezi šest největších evropských poskytovatelů platebních řešení pro silniční mobilitu. Více se o této společnosti můžete dozvědět na www.eurowag.com

Správa