Novinky

Změna druhu akcií

Princip a.s. IČ:41690311 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 994 zveřejňuje rozhodnutí jediného akcionáře o přeměně akcií z listinné podoby na jméno na zaknihované akcie. Rozhodnutí jediného akcionáře bylo stvrzenou valnou hromadou.

Správa