Kompletní popis funkcí

mapa_lupa_300x300

Kompletní popis funkcí

Mezi nejdůležitější funkce jednotky patří možnost záznamu trasy a zobrazení polohy ve službě Webdispečink, sledování stavu a spotřeby paliva, hodnocení stylu jízdy řidiče, připojení jednotky k navigaci, sběrnici CAN osobních vozidel a připojení na tachograf a sběrnici FMS nákladních vozidel.

Všechny uvedené informace jsou k dispozici online ve službě Webdispečink.

Funkce jsou rozdělené na ty, které mohou využívat všechna vozidla, funkce pouze pro nákladní a užitková vozidla a další vlastnosti, kterými jsou naše jednotky vyjímečné.

Číst dále

Další

Funkce pro všechny typy vozidel

Funkce uvedené v tomto seznamu jsou dostupné jak pro osobní, tak pro užitková vozidla. Speciální funkce pro užitková vozidla najdete níže.

Elektronická kniha jízd

Základní funkcí jednotek Vetronics je on-line záznam času a polohy, který probíhá na základě příjmu signálu GNSS (Globální navigační satelitní systém), v našem případě GPS nebo GLONASS. Na základě těchto informací lze přes službu Webdispečink přesně zrekonstruovat polohu vozidla v prostoru i čase a také se z nich automaticky generuje kniha jízd.

Ujetá vzdálenost

Při předem definované trase je možno sledovat, kolik z ní již vozidlo ujelo. Tato funkce vyžaduje napojení na CAN/FMS vozidla.

Detekce aktivity vozidla

Jednotka může podat zprávu vždy, když je vozidlo nastartováno nebo se dá do pohybu. Tento údaj slouží pro tvorbu knihy jízd, stejně jako pro zvýšení bezpečnosti vozidla.


Aktuální poloha a stav vozidla

Tato funkce umožňuje v reálném čase sledovat, kde se vozidlo nachází, jakou jede rychlostí, atd.

Identifikace řidiče

Po instalaci čtečky RFID nebo Dallas je možno identifikovat řidiče s pomocí těchto čipů. Vozidlo je schopno vyvolat alarm, pokud se řidič nepřihlásí.

Stav tachometru

Jednotka načte údaje z tachometru, které se pak dostanou do elektronické knihy jízd.


Přepínač služební a soukromé jízdy

Po instalaci jednoduchého přepínače dokáže jednotka Vetronics filtrovat data podle typu jízdy. Při služební zaznamenává vše, při soukromé pouze její délku.

Měření spotřeby a stavu paliva

Sledování stavu a spotřeby paliva v nádrži je velmi oblíbenou funkcí zejména ve spedičních a logistických firmách. Jednotka je připojena buď ke sběrnici CAN/FMS nebo na plovák v nádrži (u starších typů vozidel). Pokud dojde k náhlému úbytku paliva, je pravděpodobné, že se jedná o neoprávněnou manipulaci.

Styl jízdy řidiče

Data o rychlosti, zrychlení a poloze vozidla lze analyzovat tak, že se dozvíme podstatné rysy stylu jízdy řidiče. Je možno detekovat následující jevy: agresivní rozjezd, nebezpečné brzdění, nebezpečné průjezdy zatáčkou, neplynulá jízda a nebezpečná rychlost. Z těchto kritérií je sofistikovaný algoritmus v jednotce schopný klasifikovat jízdu řidiče. Nešetrný styl jízdy může ovlivňovat opotřebení vozidla a také nepřiměřeně ohrožovat řidiče, vozidlo i náklad.


Diagnostika z OBD-II

CAN OBD-II je sběrnice, z níž je možno zjistit provozní stav vozidla, např. stav kontrolky motoru, a diagnostické kódy poruch a chyb motoru. Je tak možno zjistit informaci, zda vozidlo nedetekuje nějakou závažnou poruchu. Čas vzniku této poruchy je možno přesně stanovit.

Servisní prohlídky

Pouze pro vozy Škoda. Spíše, než na počet ujetých kilometrů se systém spoléhá na vnitřní senzory vozidla a hlídá dobu, kdy je vhodné zajet na servisní prohlídku.

Analogové a digitální vstupy

K jednotce je možno analogovými nebo digitálními vstupy připojit celou řadu periferií, jak externích, tak těch, které jsou součástí vozidla. Pomocí analogových vstupů lze měřit hodnoty některých zařízení, jako třeba napětí na baterii vozidla, maxima a minima různých veličin nebo střídu signálů. Možností je hodně. Nebojte se nás zeptat.


Připojení navigace k jednotce

Navigace Garmin nebo Dynavix umožňují propojení s jednotkou Vetronics prostřednictvím sériové linky. To umožňuje zobrazení cíle, vzdálenosti do cíle a odhadovaného času ve službě Webdispečink. Spojení rovněž umožňuje dálkové zadávání změny trasy do navigace dispečerem z aplikace Webispečink. Dispečer a řidič spolu mohou komunikovat prostřednictvím krátkých zpráv, které se zadávají i zobrazují na obrazovce navigace nebo ve službě Webdispečink.

Detekce nakládání / odtažení vozidla

Jednotka je schopna detekovat manipulaci se stojícím vozidlem nebo jeho odtažení. V takovém případě je schopna vyvolat alarm a uvědomit majitele např. pomocí SMS.

Detekce nárazu

V případě havárie je jednotka schopna o ní ihned informovat různými prostředky. Příslušné osoby mohou neprodleně reagovat a možná i zachránit život posádky, která může být bez pomoci v jeho ohrožení.


Záložní baterie

U jednotky Vetronics je možnost připojení záložní externí baterie, ze které může být napájena např. pokud byla odpojena hlavní baterie vozidla. Jednotka samozřejmě zajišťuje i nabíjení záložní baterie.

Připojení k internetu

Jednotka je schopna poskytovat konektivitu připojenému zařízení prostřednictvím sériové linky přes protokol PPP. Tato funkce je určena pro malé objemy dat.


Funkce pro nákladní a užitková vozidla

V tomto seznamu jsou uvedeny funkce, které jsou k dipozici pouze pro nákladní a užitková vozidla. Funkce uvedené výše jsou samozřejmě k dispozici i pro nákladní vozidla.

FMS Statistiky

Sběrnice FMS užitkových vozidel poskytuje poměrně vyčerpávající seznam mnoha provozních parametrů vozidla. Jednotka je schopna je číst a následně tyto informace zobrazit ve službě Webdispečink, kde mohou být zobrazeny ve formě histogramů. Vyčerpávající přehled najdete v popisu technologie FMS.

Napojení na tachograf

Funkce umožňuje detekovat přítomnost karty v tachografu, identifikovat řidiče a spolujezdce podle vložených karet, sledovat jejich pracovní stav, limity pro řízení a upozorňovat na jejich překročení.

Přesné měření paliva přídavným plovákem

Tato funkce umožnuje sledování stavu paliva v několika nádržích najednou. Je nutné připojení na FMS sběrnici vozidla, případně na měřící zařízení LM1 Mesit nebo IBR8221 pomocí sériové linky. Tyto měřící zařízení je nutno dokoupit zvlášť.


Detekce úbytku paliva

Pokud je k jednotce připojeno měřící zařízení LM1 Mesit, je pak schopna detekovat náhlé úbytky paliva v nádrži a následně odeslat SMS nebo zahájit datové volání. Tato funkce je opravdu užitečná zejména pro majitele spedičních společností.

Otáčky motoru

Vetronics umožňuje sledovat průměrné a špičkové otáčky motoru, a tím motohodiny a zatížení stroje.

Otáčky míchačky

S pomocí přídavných magnetů a magnetických snímačů je možno sledovat počet a směr otáčení míchačky.


Analogový průtokoměr

S pomocí analogového vstupu je možno sledovat aktuální nebo celkovou spotřebu i u vozidel, která nejsou vybavena sběrnicí FMS.

Měření teploty

Teplotu v nákladovém prostoru je možno měřit po instalaci teplotního čidla. Je možno sledovat teplotu až ze 4 různých čidel najednou.

Identifikace přídavného zařízení

Pomocí zařízení využívající sběrnici Dallas je možno detekovat připojení nějakého přídavného zařízení k vozidlu a zajistit jeho identifikaci. Typicky to může být návěs nebo přívěs.


Čtení čárových kódů

K jednotce Vetronics je možno připojit čtečku čárových kódů, což umožňuje např. sledování nakládky a vykládky zásilek, označených čárovým kódem.

Logování dat ze sériové linky

Jakékoli zařízení, schopné komunikovat po sériové lince může předávat jednotce Vetronics zprávy o svém provozu.

Geofencing

Neboli česky detekce dosažení nebo opuštění místa. Služba Webdispečink umožňuje definovat body (např. skladiště, garáž, sídlo zákazníka, čerpací stanice, atd.) a sledovat zda a kdy bylo toto místo vozidlem opuštěno nebo dosaženo.


Další vlastnosti

Zde uvedené funkce jsou tím, čím se mohou naše jednotky odlišovat od konkurence. Některé z nich jsou důvody, proč jsou naše jednotky tak vysoce spolehlivé.

Podpora GLONASS

Jednotka se nemusí spoléhát pouze na americký systém satelitního polohování GPS, ale má možnost určování polohy také z ruského systému GLONASS. To umožňuje zpřesnění navigace zejména při nedostatečném výhledu na oblohu.

Nízkopříkonový režim

Pokud není jednotka Vetronics zrovna aktivní, přepíná se do nízkopříkonového režimu se spotřebou do 1mA. Tím je zamezeno vybití baterie i u dlouho stojícího vozidla.

Podrobná diagnostika

Vetronics má v sobě sofistikovaný systém diagnostiky vlastního provozu. Pokud náhodou dojde k nějaké chybě, lze přesně určit kdy a k jaké chybě došlo a následně zajistit její odstranění. Právě proto patří naše jednotky k nejspolehlivějším na trhu.


Záznam zásahů do jednotky

Jednotka eviduje i zásahy do své konfigurace a je tedy možné je zpětně dohledat.

Vzdálená správa jednotky

Téměř všechny servisní zásahy softwarové povahy, aktualizace firmware, diagnostika, aktivace dalších funkcí jsou zprostředkovány vzdáleným přístupem prostřednictvím sítě GSM/GPRS.

Autorizace uživatele

Přístupu k některým informacím v jednotce nebo změně její konfigurace lze zamezit nutností autorizace při komunikaci s jednotkou. Jednotka umožnuje nastavení několika úrovní práv pro různé uživatele.


Optimalizované protokoly

Pro komunikaci mezi jednotkou Vetronics a službou Webdispečink jsou použity speciální protokoly optimalizované na typ a strukturu přenesených dat. To znamená finanční úsporu v důsledku méně přenesených dat v síti GSM.

Naplánované pravidelné akce

Jednotka je schopna se v požadovaných intervalech přepnout z nízkopříkonového režimu a vykonat předem definované činnosti. Může se jednat o pouhé uložení zprávy do logu, případně o odeslání polohové SMS.

Zpět
Správa