Nákladní doprava

Nákladní doprava


Nákladní doprava tvoří velkou část našeho odbytu. Jednotku je možné připojit na sběrnici FMS, ze které je možno získat obrovské množství provozních informací o vozidle a to až 5 x za sekundu. Sledovat je možno i provoz např. stavebních nebo zemědělských strojů nebo nakládky kontejnerů.


Řešení Princip Vetronics má s ohledem na množství funkcí silně konkurenční cenu.

Sběrnice FMS poskytuje informace z tachografu, umožňuje identifikaci řidiče i spolujezdce. Všechny informace přitom máte k dispozici na internetu. Náš systém sbírá data i pro osobní vozidla, jejichž detailnější výpis najdete na této stránce.

Číst dále

iStock_000016721297Small-wp
Další

Služby pro všechna vozidla

Jednotka Vetronics zaznamenává a odesílá na server aktuální rychlost a polohu vozidla, která spolu s identifikací řidiče a přepínáním soukromých a služebních jízd, umožňuje automatickou tvorbu knihy jízd.

Napojením na sběrnici CAN/OBD je možno získávat informace o chybách a poruchách vozu přímo z jeho řídících jednotek. Sběrnice rovněž poskytuje informace o stavu tachometru nebo paliva v nádrži. Napojením jednotky na navigaci je možno sledovat stav navigace online, změnit navigaci na dálku cíl nebo posílat řidiči krátké textové zprávy, které se zobrazí na displeji navigace. Jednotka je schopna sama spouštět alarmy, případně být propojena s alarmem stávajícím. Může vyžadovat identifikaci řidiče před nastartováním.

Nákladní vozidla

Nejzajímavější funkcí pro provozovatele nákladních vozidel je možnost sledování spotřeby, stavu paliva a především jeho náhlých úbytků. Díky této funkci lze odhalit neoprávněnou manipulaci s pohonnými hmotami.

Moderní nákladní vozidla jsou vybavena sběrnicí FMS, která zpracovává celou řadu provozních informací o vozidle, včetně chybových kódů. Jednotka, napojená na sběrnici FMS, je schopna každou vteřinu vyhodnocovat údaje typu rychlost, spotřeba, otáčky motoru za různých podmínek, stav řidičů podle SAE J1938-71, spn 1617 a mnoho dalších ukazatelů, jejichž vyčerpávající výčet naleznete na stránce jednotky Vetronics.

Jednotku je rovněž možno připojit na tachograf. Online tak uvidíte informace typu aktuální stav řidičů, časové limity řízení, upozornění na překročení limitu, přítomnost karty řidiče v tachografu atd.

Do systému je možno připojit téměř jakoukoli periférii vozidla, včetně strojů, jako je míchačka, sypač nebo jeřáb. Díky našim zkušenostem a univerzálnosti jednotky jsme připraveni navrhnout pro vás vhodné řešení téměř jakékoli požadavku. Neváhejte a kontaktuje nás.

Zpět
Správa