Webdispečink

logo-webdispecink

Webdispečink


Webdispečink je online služba, určená pro sledování vozidel vybavených jednotkami Vetronics. Umožňuje analýzu celé řady dat, které má jednotka k dispozici. Nezáleží na tom, zda chcete sledovat jedno nebo sto vozidel. Webdispečink je uzpůsoben pro vozový park jakékoli velikosti.

Pro používání služby vám stačí pouze přístup na internet, například přes chytrý telefon.

Služba automaticky vytváří knihu jízd, dokáže identifikovat řidiče a samozřejmostí je přepínání soukromé a služební jízdy. Budete překvapeni, co všechno dokážete sledovat.

Číst dále

Další

Jak jednotka funguje

  1. Informace o pohybu vozů získává Webdispečink z mobilních jednotek Vetronics, instalovaných ve vozidlech. Jednotka má vestavěný GPS přijímač (někdy přijímač ruského systému GLONASS), díky němuž zná informace o poloze vozidla. Z dalších senzorů má jednotka přehled například o identifikaci řidiče, stavu paliva a celé řadě dalších dat.
  1. Všechna tato data jsou odesílána prostřednictvím sítě GSM na server služby Webdispečink, kde je poloha vozidel zanesena do mapy a data jsou archivována pro pozdější využití. Systém je schopen zpracovávat celou řadu dat. Jejich kompletní výčet najdete zde.
  1. Zákazník je k serveru Webdispečink připojen prostřednictvím internetu. Není třeba instalovat žádnou zvláštní aplikaci, stačí vám dokonce jen mobilní telefon, takže můžete mít informace o vozovém parku stále při ruce. Online služba dokáže vytvářet přehledy z různých zdrojů dat a navíc vám umožňuje data exportovat do celé řady kancelářských nástrojů a aplikací pro řízení firmy.

Úspora pro vaše podnikání

Snížení počtu najetých kilometrů

Budete mít dokonalý přehled o pohybu vašich vozidel a plánování tras se stane hračkou. Budete schopni oddělovat soukromé a služební cesty, nad kterými budete mít neustálou kontrolu. Úspory na základě této kontroly jsou nezanedbatelné.

Zamezení ztrát pohonných hmot

Speciální periferie, případně napojení na sběrnici FMS nákladních nebo CAN osobních automobilů vám umožní mít přehled o aktuálním stavu pohonných hmot v nádrži online. Jakýkoliv náhlý úbytek může znamenat neoprávněnou manipulaci s pohonnými hmotami.

Úspora na pojistném

Pokud před uzavřením leasingové smlouvy začnete používat systém Webdispečink, získáte zajímavé slevy na pojistném. Díky identifikaci řidiče a možnosti sledování vozidla se výrazně snižuje možnost odcizení vozidla – jednotka je instalována skrytě.

Nižší opotřebení vozidel

Analýzou dat z jednotky je možné zjistit jízdní styl jednotlivých řidičů – nebezpečné brzdění, plyn na podlaze, nebezpečné projetí zatáčkou, dodržování povolené rychlosti – to vše vypovídá o stylu řízení a tedy i o tom, jak je vaše vozidlo opotřebováváno. Systém dokáže identifikovat závady vozidla z chyb řídících jednotek a ihned na ně upozornit.

Méně kancelářské práce

Systém zcela automaticky generuje knihu jízd a to se všemi legislativními náležitostmi. Dále je možné generovat výpočet diet, náhrad nebo soukromých jízd v rámci odměn zaměstnance.

Vyšší efektivita práce zaměstnanců i využití vozidel

S naším řešením máte vždy dokonalý přehled o poloze vozidel a můžete plánovat a optimalizovat jejich využití. Při napojení na navigaci Garmin nebo Dynavix je možné komunikovat přímo s řidičem a zasílat mu operativně změny trasy.

Zpět
Správa