Diagnostika závratí

Phill with a headband

Diagnostika závratí


Ve spolupráci s doc. MUDr. Jaroslavem Jeřábkem, CSc. z Neuro-otologického centra UK a nemocnice Motol připravujeme jedinečnou diagnostickou pomůcku. Jde o „čelenku“ ukazující přesnost provedení Sémontova nebo Epleyho manévru.


Benigní paroxysmální polohové vertigo je neurologické onemocnění, které je nejčastější příčinou závratí.

Čelenka spolupracuje s počítačem, na jehož obrazovce jsou průběžně zobrazovány informace o prováděném manévru. Velké odchylky od referenční trajektorie jsou oznámeny výstražným zvukem.

Číst dále

Další

O onemocnění

Slovy doc. Jeřábka:

„Potíže jsou dané postižením jednoho polokruhového kanálku ve vnitřním uchu. Podstatou onemocnění je skutečnost, že se do polokruhového kanálku dostanou vápenné krystalky z jiných oblastí vnitřního ucha. Polokruhový kanálek, který je receptorem akcelerace se stane receptorem gravitace a to vede k výskytu falešných signálů pro mozek. Léčbou je repoziční manévr, při kterém provedeme pohyb v rovině postiženého kanálku. Detekce a signalizování případné odchylky od ideální roviny pohybu je předmětem projektu.“

Manévry

Sémontův a Epleyho manévr jsou speciální cviky, s jejichž pomocí je onemocnění možno jak diagnostikovat, tak i léčit. Jejich správné provedení však není triviální a vyžaduje mnoho cviku – navíc je obtížné říci, zda byly provedeny správně.

Diagnóza i léčba tedy nesou určité riziko chyby – stačí nedodržet předepsané trajektorie (pohyby) hlavy nebo rychlost pohybu. Naše pomůcka však toto riziko minimalizuje.

Vizualizace

Hlavní funkcí našeho řešení je zobrazování rozdílů mezi předepsanou a skutečnou trajektorií hlavy. Pokud se lékař od předepsané trajektorie nebo rychlosti odchýlí, je na to upozorněn zvukovým signálem. Aplikace také zobrazuje polohu modelu hlavy v reálném čase se zvýrazněnými senzorickými rovinami, a dále průběhy úhlů mezi senzorickými rovinami a směrem gravitace.

Studie

Čelenka je používána ve studii vedené doc. Jeřábkem zaměřené na interpersonální rozdíly v provádění výše uvedených manévrů. Kromě dodání hardwaru a softwaru do této studie přispíváme i zpracováním a vyhodnocováním získaných dat.

 

Zpět
Správa