Podpora rehabilitace

Podpora rehabilitace


Podíleli jsme se na studii o rehabilitaci pacientů po mozkové příhodě, na které jsme spolupracovali s Klinikou rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity. Studie byla zaměřena na pacienty s poškozenou hybností horní končetiny.

Studie porovnávala aktivitu postižené a nepostižené končetiny na základě tří různých kritérií.

Cílem studie bylo porovnat aktivitu postižené a nepostižené končetiny. Pro záznam aktivity jednoho pacienta byly použity tři senzory. Dva ve formě náramku a jeden připevňovaný na opasek. Vyvinutý systém je schopen automaticky rozpoznat, zda zjištěná aktivita je důsledkem používání rukou, nebo pohybem celého těla, jako je chůze, či jízda autem.

Číst dále

Rehabilitation – Illustrative photo
Další

Parametry studie

Studie byla provedena týmem doc. Švestkové z Kliniky rehabilitačního lékařství. Do studie bylo zapojeno 21 pacientů. U každého z pacientů byla data shromažďována po dobu 4 týdnů. Data byla z náramků odesílána průběžně, pomocí jednoduché aplikace pro PC nebo jednoúčelové dokovací stanice vyvinuté pro potřeby této studie.

Kritéria

Pro posouzení aktivity horní končetiny byla použita tři různá kritéria. Použitím více kritérií jsme získali možnost definovat relevanci jednotlivých druhů pohybů pro výsledek studie. Například jedno z kritérii bylo citlivé pouze na výraznou fyzickou činnost, zatímco jiné zdůrazňovalo jemnou motoriku.

Čištění dat

Vážným problémem v tomto typu studií je odstranění nerelevatních částí měření. Například senzor připevněný na ruce, kterou má pacient fixovánu, bude při chůzi detekovat pohyb, přestože pacient touto rukou nepohybuje. Obdobná situace nastává v dopravních prostředcích, ve výtahu a tak dále.

Často používaným řešením, je ručně psaný deník činností, který musí každý pacient vést po celou dobu studie. Takové řešení je pro účastníky studie náročné a ve výsledku omezuje množství pacinetů ochotných se na studii podílet. Také je obtížné zaručit správnost takto získaných údajů.

Náš sytém je schopen popsané situace detekovat automaticky a falešně naměřenou aktivitu odstranit. Využívá pro to třetího senzoru umístěného na opasku.

Zpět
Správa